Info

Du skal udfylde dette ansøgningsskema for at søge om penge fra klubhuspuljen.

Læs mere
Du kan læse mere om ansøgning til klubhuspuljen på Københavns kommunes hjemmeside (nyt vindue).

Bilag
Undervejs i ansøgningsforløbet, skal du medsende bilag, men du kan også gemme undervejs og genoptage ansøgningen.

Det er en god ide at have flg. bilag klar:

  • Budget inklusiv finansieringsplan (det skal fremgå om budget er på baggrund af tilbud, licitation eller overslag)
  • Tidsplan
  • Plantegninger, skitser eller lignende