Info

Her kan du indbringe en sag for Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn

Gebyr
Du skal betale et beløb for at indbringe en sag for ankenævnet.
Det koster 188 kr. for hvert lejemål, der indbringes for ankenævnet, jf. lov om boligforhold § 89, stk. 4.
Du vil modtage brev med opkrævning af beløbet, når sagen er indbragt.

Fuldmagt
Hvis du indbringer en sag på vegne af en anden skal du vedhæfte en fuldmagt fra den part som du repræsenterer. Hvis du har brug for en skabelon til en fuldmagt, kan du trykke på linket her FULDMAGT (åbner i nyt vindue). Husk at gemme fuldmagten så du kan tilføje den som bilag senere i indbringelsen.

Læs mere
Ankenævnet er et såkaldt tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor en part ønsker at anke huslejenævnets afgørelse. Ankenævnet er neutralt. Derfor kan nævnet hverken rådgive lejer eller udlejer. Ankenævnet kan ikke tage sager op af egen drift.

Ankenævnet kan ikke behandle sager om overtrædelse af husorden efter lejelovens §§ 153 - 155. Disse skal indbringes for Boligretten.

Du kan læse mere om ankenævnet og hvilke sager ankenævnet kan behandle på København Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Bilag

Inden du starter selvbetjeningsløsningen skal du have følgende oplysninger og dokumenter klar:
  • Huslejenævnets sagsnummer og afgørelsens datering

  • Din ankeskrivelse

  • Eventuelle nye bilag

  Ankenævnet har adgang til alle de dokumenter, der er indgået under huslejenævnets behandling af sagen. Du skal derfor ikke uploade hverken huslejenævnets afgørelse

  Huslejenævnets afgørelse om tillægsgebyr
  Det bemærkes, at ankenævnet – uanset hvilken part, der anker huslejenævnets afgørelse – vil tage stilling til, hvorvidt udlejer skal pålægges at betale et tillægsgebyr, jf. lov om boligforhold § 82, stk. 2.