Info

I kan udfylde ægteskabserklæringen, hvis I skal vies i kirken, borgerligt eller i udlandet. Det er muligt at bruge løsningen, selvom du endnu ikke kender den partner, du skal vies til. Bemærk at gyldigheden på en ægteskabserklæring er 4 måneder.

Det er et krav at mindst en af ansøgerne har et dansk NemID, for at I kan bruge løsningen. Har ingen af jer NemID, bedes I kontakte jeres kommune.

I skal ansøge om vielse (udfylde ægteskabserklæringen) i den kommune, hvor mindst en af jer er bosat.

Hvis én af jer eller i begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, ikke har permanent opholdstilladelse i Danmark eller ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I ikke ansøge her, men i stedet ansøge gennem Familieretshuset.

Lovtekst

Du kan læse mere i vejledningen til ægteskabserklæring (nyt vindue)

Bilag

Er du enke eller enkemand, skal du vedhæfte erklæring fra skifteretten.

Hvis én af jer eller I begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, men har permanent opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I vedhæfte dokumentation for dette.