Info

I denne løsning kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (nyt vindue)

Bilag

Kopi af seneste tre måneders lønsedler vedlægges

Har du modtaget feriegodtgørelse? Vedlæg dokumentation.

Når du selv passer barnet hjemme, hvor meget sparer du så i udgifter til dagtilbud og transportudgifter til og fra arbejde? Vedlæg dokumentation.

Hvilken procentdel af din løn har din arbejdsgiver hidtil indbetalt til din eventuelle pensionsordning? Vedlæg dokumentation.