Info

Du kan i dette selvbetjeningsforløb anmelde at du ønsker at foretage en eller flere kategori B-boringer.

Borearbejdet må først påbegyndes efter anmeldelse til kommunen. Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre kommunen inden da har gjort indsigelse imod det eller har givet tilladelse til opstart (jf. boringsbekendtgørelsen).

Anmeldelse om B-boringer sker i henhold til boringsbekendtgørelsen.

Bilag

Det er obligatorisk at anmeldelsen indeholder en skitse, hvoraf den enkelte borings nummer og placering tydeligt fremgår. Sagsbehandlingen kan ikke igangsættes uden en klar angivelse af den enkelte borings placering.