Info

Efter modtaget bevilling skal der senest 8 uger efter projektets / aktivitetens / indkøbets afslutning aflægges regnskab og evaluering.

I forbindelse med indsendelse af regnskab og evaluering, skal der vedhæftes kvitteringer og faktura på indkøb og udgifter.

Benyttes bevillingen ikke til formålet, skal beløbet / ubenyttede tilskud tilbagebetales.

OBS
Du kan læse retningslinjerne for Udviklingspuljen, på Køge Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).