Info

Når du modtager støtte fra Udviklingspuljen, skal du senest 8 uger fra projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning indsende et regnskab og en evaluering. (link til evaluering)

OBS
Vær opmærksom på, at hvis tilskud ikke benyttes til formålet skal beløbet tilbagebetales ligesom ubenyttede midler også skal tilbagebetales.

Tilskud, der bevilges i ét år, skal anvendes inden for samme år.

Retningslinjer
Du kan læse retningslinjerne for Udviklingspuljen, på Køge Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).