Info

Foreningerne anvender dette selvbetjeningsforløb, når de vil oplyse kommunen om udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.

Forløbet relaterer sig til folkeoplysningsloven.