Info

Du skal som optiker/øjenlæge anvende dette forløb til at sende et overslag til en borgers digitale postkasse så den kan anvendes i forbindelse med ansøgning om udvidet helbredstillæg.

Er borgeren ikke tilmeldt digital post printes overslaget og udleveres til borgeren.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning til specificeret overslag fra optiker/øjenlæge (nyt vindue)

Bilag

Hvis der er specielle forhold, fx allergi, der gør sig gældende for valg af stel/glas skal lægeerklæring medsendes som bilag i ansøgningsforløbet til udvidet helbredstillæg.