Info

Foreningerne anvender dette selvbetjeningsforløb, når de vil afregne med kommunen vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven.
Forløbet relaterer sig til folkeoplysningsloven

Bilag

Uddybende beskrivelse af idé og formål, samt budget og oplysninger om deltagerbetaling kan vedhæftes som bilag