Info

For at ansøge om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende kan du anvende dette forløb. Der gøres opmærksom på at istandsættelse ikke må påbegyndes før der er opnået alle nødvendige tilladelser/godkendelser.

Læs mere
Du kan finde vejledning til ansøgningen på kommunes hjemmeside under Byggeri.

Bilag

Det er en god ide at have flg. bilag klar før du går i gang med udfyldelse af dette forløb.

◾Dokumentation for anvendelsesgraden af bygningen (hvem der bruger bygningen og hvor meget)
◾Beskrivelse af projektet
◾Bindende tilbud fra minimum 2 håndværkere/entreprenører pr. tiltag
◾Fotos af nuværende forhold
◾evt. gyldig energimærke- hvis der søges om tilskud til energibesparende tiltag.
◾evt. regnskab for de to seneste år ved ansøgning om 100% tilskud

Fuldmagt
Hvis du som ansøger ikke er ejer af ejendommen, skal du medsende fuldmagt fra ejer.

Din ansøgning med bilag sendes automatisk til kommunen, når du har gennemført dette forløb.