Info

Som kommunal eller privat daginstitution/skole skal du gennemføre denne selvbetjeningsløsning, hvis du vil foretage en indstilling på et barn.

Kommunal
Som kommunal skole/dagtilbud skal du starte denne selvbetjeningsløsning ved at klikke på Start uden login.
Du kan udfylde denne indstilling som sekretær/lærer uden at signere, det vil være din leder der skal signere selve indstillingen.

Privat
Som Privat dagtilbud/skole, skal du starte denne selvbetjeningsløsning ved at klikke på Start og logge ind med dit CVR medarbejdersignatur.

Bilag

Du vil undervejs i selvbetjeningsløsningen, få vist hvilke bilag du evt. skal medsende.