Info

Afregning af tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse.
Indsendes inden 15. januar for sidst afsluttede regnskabsår.

Der ydes tilskud til foreningers udgifter til relevante kurser og uddannelser for ledere, lærere og instruktører.

- Tilskud ydes med maks. 440 kr. pr. deltager ved kursusvirksomhed etableret på Bornholm.
- Tilskud ydes med maks. 880 kr. pr. deltager ved kursusvirksomhed etableret øst for Storebælt.
- Tilskud ydes med maks. 1.100 kr. pr. deltager ved kursusvirksomhed vest for Storebælt.
- Tilskud ydes til kursusgebyr og rejseudgifter.
- Tilskud fra anden side skal modregnes i afregning.
- Kursusbeskrivelse og dokumentation for udgifterne skal kunne forevises ved forlangende.
- Foreningens samlede udgifter til uddannelse indsendes via dette skema senest den 15. januar det efterfølgende år.
- Foreningens kasserer attesterer afregningsskema, og bekræfter dermed, at uddannelse er udført og at foreningsudgifter er afholdt jf. ovenstående.
- Foreninger med likviditetsproblemer kan indtil 15. juni indsende ansøgning om á conto for 1. halvår.