Info

I dette forløb kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Lovtekst

Du kan læse mere i Bilag til Ansøgning om plejevederlag (nyt vindue)