Info

Her kan du melde til kommunen, hvis du har mistanke om, eller kendskab til, at et barn eller en ung mistrives. De må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Anonym underretning
En underretning kan godt være anonym, det gælder kun for privat personer. Kommunen opfordrer til, at du ikke er anonym, da det kan vanskeliggøre det videre arbejde, og dermed mulighederne for at hjælpe den person, som underretningen vedrører.

Underretning fra fagpersoner
En underretning fra fagpersoner må ikke være anonym.
Som fagperson logger du på ikonet ”Start med NemID”. Herefter vælger du ”log på med nøglefil”.
For at kunne logge på med nøglefil, skal du have en digital signatur – kontakt evt. din leder.
Da den digitale signatur ikke oplyser os om dit arbejdssted og funktion, er det vigtigt, at du skriver det under kontakt oplysninger i underretningsblanketten.

Lovtekst

Du kan læse mere i Underretningspligt (nyt vindue)

Bilag

Du kan vedhæfte uddybende information til underretningen.