Info

Du/I kan bevilges tilskud til privat pasning fra det tidspunkt, hvor aftalen om privat pasning er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat pasning.

Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at ansøgningen om tilskud er godkendt af pladsanvisningen, samt i forhold til hvornår pasningen påbegyndes.
Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, som er aftalt med personen, som passer barnet.
Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn, indenfor en bestemt aldersgruppe indtil skolestart. Herudover kan ydes evt. søskendetilskud.

Bilag

Hvis du har andre udgifter end løn til pasning af barnet/børnene skal du vedhæfte dokumentation.