Info

Denne løsning anvender du ved ved ansøgning om tilladelse til sygetransport.

Indberetningen omhandler også godkendelse som ansvarlig leder samt fornyelse af tilladelser

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning (nyt vindue)

Bilag

Dokumentation for kontante midler, andre værdier eller sikkerhedsstillelse
Kopi af sundhedskort eller anden form for dokumentation for personnummer

Evt. dokumentation vedrørende tidligere beskæftigelse inden for erhvervsmæssig personbefordring
Evt. kopi af kursusbevis fra et af Trafikstyrelsen godkendt kursus
Evt. kopi af førerkort og erhvervskørekort
Evt. kopi af ansættelseskontrakt for ansvarlig leder
Evt. kopi af seneste årsregnskab