Info

I skal som folkeoplysende forening eller distriktsforening, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, anvende denne selvbetjeningsløsning til, at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til kommunen.

Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der skal afgive erklæringen på foreningens vegne.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning om erklæringens udfyldelse (nyt vindue)