Info

Levering af post til egen dør kan søges af personer, der på grund af nedsat fysisk funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i postkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Bilag

Lægeerklæring vedlægges