Info

Som institution/skole skal du anvende denne selvbetjeningsløsning til indstilling af et barn til Fælles Forebyggelse i PPR og Sundhedsfremme. Indstillingen skal foretages i samarbejde med forældrene.

Du kan læse mere om Indstilling til PPR og Sundhedsfremme på Aksen eller Assens Kommunes hjemmeside.

Fælles Forebyggelse
Fælles Forebyggelse er et tværfagligt team, som består af Assens Kommunes Sundhedspleje, specialpædagogiske vejledere, det ergo- og fysioterapeutisk børneteam, psykologer og tale-/hørekonsulenter. Derudover med ad hoc deltagelse fra Børn, Unge og Familieindsatser.