Info

Som institution/skole skal du anvende denne selvbetjeningsløsning til indstilling af barn til Kompetenceteamet i Børn og Familie. Indstillingen foretages i samarbejde med forældrene.

Kompetenceteam
Kompetenceteamet er et tværfagligt team som består af Assens Kommunes sundhedspleje, ressourcepædagoger, det ergo- og fysioterapeutisk børneteam, psykologer og tale/hørekonsulenter. Derudover med ad hoc deltagelse fra Børn og Familie.