Info

I dette forløb kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøgningen skal underskrives af både ansøger og plejemodtager.

Bilag

Ansøger skal vedhæfte seneste 3 måneders lønsedler.