Info

NB: Før du ansøger, bedes du undersøge om kommunen foretrækker en dialog før ansøgning.
Se vejledningen vedrørende de enkelte punkter i ansøgningen. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte
kommunen.
Det er kommunens praksis, at ansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det sker som led i den høring
og orientering, som kommunen er forpligtiget til at gennemføre. Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af
sagen.
Oplysninger om rent private forhold vil i henhold til persondataforordningen ikke blive offentliggjort, det samme gælder
oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt.
Ansøger, som ønsker at etablere kystbeskyttelse, kan vælge at lade sig repræsentere af eksempelvis en rådgiver, entreprenør eller en anden grundejer - en såkaldt partsrepræsentant.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning (nyt vindue)

Bilag

Er ansøger ikke grundejer, hvor kystbeskyttelsen placeres eller er der flere grundejere, skal der bl. a. vedlægges samtykkeerklæring
fra hver af grundejerne. De nødvendige oplysninger om flere ansøgere og grundejer(e) vil fremgå af samtykkeerklæringen.
Samtykkeerklæring kan findes på kommunens hjemmeside.
Se vejledningen for yderligere krav om bilag vedr. den enkelte type kystbeskyttelse.