Info

I denne selvbetjeningsløsning kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlig boligindretning (efter Lov om social service §§ 112, 113, 116), hvis du har en barn mellem 0 – 17 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Drejer det sig om en voksen på 18 år og derover - læs mere her.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (serviceloven) m.m. (nyt vindue)

Bilag

Vedlæg evt. bilag