Info

Dette selvbetjeningsforløb anvendes i forbindelse med omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab. Det er en betingelse, at partnerskabet er indgået i Danmark.

I skal indlevere/sende blanketten til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Kommunen omdanner herefter partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. Er partnerskabet registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen i CPR sådan, at jeres partnerskab derefter er registreret som et ægteskab tilbage fra datoen for indgåelsen af partnerskabet.

Bilag

Der skal ikke vedhæftes bilag