Info

Du kan i dette selvbetjeningsforløb anmelde at du ønsker at foretage en eller flere kategori B-boringer.

Borearbejdet må først påbegyndes efter anmeldelse til kommunen. Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre kommunen inden da har gjort indsigelse imod det eller har givet tilladelse til opstart (jf. boringsbekendtgørelsen).

Anmeldelse om B-boringer sker i henhold til boringsbekendtgørelsen.

Bilag

Det er obligatorisk at anmeldelsen indeholder en skitse, hvoraf den enkelte borings nummer og placering tydeligt fremgår. Sagsbehandlingen kan ikke igangsættes uden en klar angivelse af den enkelte borings placering.

Info om persondata

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger, kommunen har om dig, og du kan kræve, at kommunen retter eller sletter forkerte oplysninger om dig. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.


Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, og du finder kontakt oplysninger øverst på siden ved at klikke på 'Databeskyttelsesrådgiver’.