Info

Du kan søge kommunen om en ledsageordning, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor.