Info

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til anmodning om beholderkontrol. Ejeren af beholderen skal udfylde anmodningen og efterfølgende sende den til en autoriseret kontrollant. Liste over autoriserede kontrollanter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen eller på http://beholderkontrol.dk/autorisation/kontrollantliste/ (åbner i et nyt vindue).

Bilag

Tegninger med påført nummerering
Evt. yderligere bilag (til hver bygning) der fungerer som uddybning af det ansøgte.

Info om persondata

De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular.
Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelsen af den opgave, som oplysningerne er indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt, samt retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.