Info

Virksomheden anvender indberetningen, når de meddeler kommunen, at en bestemt beholder ikke længere bliver anvendt.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledningen til erklæring om, at beholder tages ud af drift (nyt vindue)