Info

I denne selvbetjeningsløsning kan arbejdsgiver og lønmodtager lave en aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom. Denne løsning forudsætter at virksomheden starter med at udfylde ansøgningen. Når virksomheden har udfyldt og signeret ansøgningen, videresendes den til udfyldelse og signering ved medarbejderen. Først herefter sendes ansøgningen til kommunen.

Aftalen kan være i form af

Almindelig aftale
  • når lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse (medfører mindst 10 fraværsdage om året).

Midlertidig aftale
  • når lønmodtager skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og når indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

  • når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning om indgåelse af aftale (nyt vindue)

Bilag

Medarbejderen skal vedhæfte kopi af indlæggelsesseddel eller skrivelser fra sygehus/behandlingsinstitution ved ansøgning om midlertidig aftale.