Info

Du kan anvende løsningen hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (serviceloven) (nyt vindue)