Info

I denne løsning kan du ansøge om støtte i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse til bil efter lov om social service § 114.

Du opfordres til at besvare spørgsmålene i selvbetjeningsløsningen for at lette kommunens arbejde, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.

Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente oplysninger – bl.a. ved samkøring af data – om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder, herunder kommuner, og arbejdsløshedskasser, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2, 4 og 5.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.