Info

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning til at anmode kommunen om refusion af egne udgifter i forbindelse med behandlinger, hvortil der ydes helbredstillæg.
Selvbetjeningsløsningen kan også anvendes til at anmode om refusion i forbindelse med udgifter til briller, tandproteser og almindelig fodbehandling.

En anden person (en partsrepræsentant) kan også hjælpe dig med at udfylde og indsende ansøgningen digitalt.
Dette kræver en fuldmagt som I finder her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue).
Du skal printe, underskrive, scanne og vedhæfte fuldmagten som bilag til ansøgningen.

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at få refunderet dine udgifter via denne selvbetjeningsløsning.
Hvis du allerede har et helbredskort fra kommunen er du berettiget til helbredstillæg.
Helbredstillæg kan ydes til pensionister, der bor i Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der fastsætter dette tal i forbindelse med pensionsberegningen og det fremgår af din pensionsmeddelelse.

Du kan læse mere om lovgrundlag, klagevejledning og generel information om helbredstillæg på borger.dk (nyt vindue).

Bilag

Bilag

Det er obligatorisk at vedhæfte dokumentation for udgiften.

Ved anvendelse af partsrepræsentant er det obligatorisk at vedhæfte en fuldmagt som bilag.

Bilag skal vedhæftes sidst i selvbetjeningsløsningen.