Info

I denne løsning kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).

Du kan også søge på vegne af dine børn

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (serviceloven) m.m. (nyt vindue)