Info

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til indgivelse af BBR-oplysninger ved nedrivning af hele bygninger. Skal indsendes sammen med anmeldelsen om byggearbejde (BY 101)

Oplysningerne skal bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Yderligere information om BBR kan findes på bbr.dk (nyt vindue).

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning til BBR-oplysninger om hel nedrivning (nyt vindue)