Info

I denne løsning kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (nyt vindue)

Bilag

Kopi af seneste tre måneders lønsedler vedlægges