Info

Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad vil afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne

  • i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet

  • er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv

Kommunen yder kun støtte til et hjælpemiddel, hvis du har fået bevillingen, inden du anskaffer hjælpemidlet.

Lovtekst

Du kan læse mere i uddrag af lov om social service (serviceloven) (nyt vindue)

Bilag

Hvis du har dokumentation fx journaludskrift eller erklæring fra læge, sygehus eller speciallæge, bør du vedhæfte det som bilag, da det kan lette sagsbehandlingen.