Info

Du kan i dette selvbetjeningsforløb anmelde og dokumentere flytning af jord.
Det er selvbetjeningsforløbet fra den kommunen hvorfra jorden flyttes du skal anvende.
Anmeldelse og dokumentation af jordflytning sker i henhold til Lov om forurenet jord og Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Lovtekst

Du kan læse mere i Lovgrundlag for Anmeldelse af jordflytning (JG 005L) (nyt vindue)

Bilag

Der er mulighed for at tilknytte bilag med analyseresultater og jordhåndteringsplan.