Info

Løsning anvendes i forbindelse med, at en virksomhed/uddannelsesinstitution søger om udbetaling af tilskud til en mentorfunktion samt til udbetaling af uddannelsesudgifter for mentoren, som er bevilget af jobcenteret.
Inden jobcenteret kan udbetale tilskuddet skal virksomheden/uddannelsesinstitutionen redegøre for eventuelle afvigelser i forhold til bevillingen. Jobcenteret vurderer herefter om disse afvigelser kan ligge inden for den aktuelle bevilling, om der skal laves en ny bevilling, eller om der ikke kan ydes tilskud til disse afvigelser indenfor mentorordningen. Hvis der er tvivl om, hvor betydelige afvigelserne er, kan virksomheden kontakte jobcenteret for en afklaring. Der kan ikke ydes tilskud til flere timer, end der er bevilget tilskud til.

Bilag

  • Evt. uddybende information om mentorfunktion

  • Hvis der er bevilget uddannelse for mentoren, skal der vedlægges dokumentation for køb af uddannelse.