Info

Du kan søge kommunen om en ledsageordning, hvis du er mellem 12 og 18 år, og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.
Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af lov om social service (nyt vindue)