Info

Med en adresseforespørgsel kan du få oplyst en persons adresse i henhold til Lov om Det Centrale Personregister.

Du skal i løsningen angive personens fulde navn samt enten personnummer, fødselsdato eller nuværende/tidligere adresse.
Det er muligt at forespørge på adresser for op til 10 personer i denne selvbetjeningsløsning.

Hvis adressen er fra før den 1. januar 1971, kan du ikke anvende denne selvbetjeningsløsning. Kontakt i stedet Landsarkivet (nyt vindue) eller din kommune.

En adresseforespørgsel koster 95 kr. pr. forespørgsel, som du skal betale elektronisk. Når betalingen er gennemført, kan du ikke fortryde købet og få beløbet retur.

Du kan læse mere om reglerne i Lov om Det Centrale Personregister på retsinformation.dk (nyt vindue).

Bilag

Nogle personer har beskyttet adresse. Hvis det er tilfældet på den søgte person, udleverer løsningen kun adressen, hvis du kan dokumentere et retskrav imod personen. Dvs. hvis du skal bruge adressen pga. forfalden gæld, et arvekrav eller lignende. Du skal derfor medsende dokumentation for retskravet.