Info

Skal I vies i kirke, borgerligt eller i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

I kan tidligst starte 4 måneder før jeres bryllupsdag.

Hvor skal vi søge?
I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

er dansk statsborger
er statsborger i et andet nordisk land
har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen § 19

Ellers skal I søge hos Familieretshuset.
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Brug MitID
For at kunne bruge denne selvbetjeningsløsning skal mindst én af jer have dansk personnummer. Har du dansk personnummer, er det obligatorisk at signere med MitID. Hvis du har dansk personnummer, men ingen MitID, kan du bestille den på MitID.dk (nyt vindue).

Hvem skal modtage formularen?
Ægteskabserklæringen skal sendes til en kommune, hvor mindst en af jer er bosat. Bor I uden for Danmark, er det den kommune, hvor I skal vies, som skal modtage ægteskabserklæringen.

Intet dansk personnummer
Hvis ingen af jer har dansk personnummer, bedes I kontakte kommunen.

Navneændring
Hvis du ønsker navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab, skal du udfylde en separat ansøgning her til. Den finder du her: Ansøg om navneændring (nyt vindue).

Lovtekst

Du kan læse mere i vejledningen til ægteskabserklæring (nyt vindue)

Bilag

Hvis I begge er danske statsborgere, født i Danmark og eventuelt tidligere har været gift og skilt i Danmark, skal der som hovedregel ikke vedlægges dokumentation, da oplysningerne oftest fremgår af CPR.

Hvis dokumentation er nødvendig, vil det fremgå, når erklæringen udfyldes.