Info

Hvem kan søge om udvidet helbredstillæg?
Hvis du opfylder de krav, som er listet op nedenfor, kan du bruge denne selvbetjeningsløsning til at søge om udvidet helbredstillæg.
  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist under reglerne fra før 2003
  • Du og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede formue overstiger ikke 95.800 kr. (år 2023).
  • Din personlige tillægsprocent er mere end 0. Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent i forbindelse med pensionsberegningen og tallet fremgår af din pensionsmeddelelse.

Hvad kan jeg søge udvidet helbredstillæg til?
Udvidet helbredstillæg gives til udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er vigtigt, at du søger om udvidet helbredstillæg inden behandlingen påbegyndes.
Du kan på din kommunes hjemmeside læse om, hvilke prisaftaler din kommune har og dermed også, hvor meget tilskud netop din kommune giver.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig
En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Læs mere
Du kan læse mere om lovgrundlag, klagevejledning og generel information om udvidet helbredstillæg under menupunktet Helbredstillægborger.dk (nyt vindue).

Bilag

Så vidt muligt, skal du vedhæfte dokumentation i form af et overslag/tilbud på tandbehandling,
erklæring fra fodbehandlerfodbehandling eller et overslag/tilbud på briller som bilag.

Ved anvendelse af partsrepræsentant er det obligatorisk at vedhæfte en fuldmagt som bilag.

Bilag skal vedhæftes sidst i selvbetjeningsløsningen.