Info

Du skal anvende denne formular, hvis dit barn under 18 år, som er dansk statsborger og ønsker at ansøge om at få udstedt eller fornyet sit pas.

Du kan kun udfylde en del af ansøgningen her.

Efterfølgende skal du møde personligt op i Borgerservice sammen med barnet.

Begge forældre skal underskrive ansøgningen (give samtykke), men det er kun nødvendigt, at én af jer møder personligt op.

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning til Ansøgning om dansk pas (nyt vindue)