Info

Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, så kan du søge optagelse på Kommunes grundliste. Herfra udtages der nævninge -og domsmænd til By - og Landsretten.
I henhold til persondatalovens §§ 28 og 29 skal vi orientere om, at Grundlisteudvalget behandler oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse m.v. Oplysningerne bliver videregivet til præsidenten for Østre Landsret, hvis du indstilles som lægdommer.
For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelse i Kriminalregistret om de pågældende personer.