Info

I denne løsning kan du søge om personlige hjælpemidler eller forbrugsgoder, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Vær opmærksom på:
Du kan gennemføre ansøgningen enten
  • som ansøger selv,
  • på vegne af dit barn,
  • på vegne af en anden person (kræver fuldmagt), eller
  • som leverandør.


Hvis du vil søge om udlånshjælpemidler, skal du i stedet bruge Ansøgning om (udlåns)hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning

Sagsbehandlingstider
Ansøger du om personlige hjælpemidler, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 12 uger.
Ansøger du om udlånshjælpemidler, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 16 uger.
Ansøger du om boligindretning, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 26 uger.