Info

I dette forløb kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Lovtekst

Du kan læse mere i Bilag til Ansøgning om plejevederlag (nyt vindue)

Bilag

Lønmodtagere
Hvis den person, som skal modtage plejevederlaget, er lønmodtager, skal vi bruge vedkommendes lønsedler for de sidste 3 måneder.

Lønsedlerne kan indsendes her. (Åbner i separat fane)

Selvstændigt erhvervsdrivende
Hvis den person, som skal modtage plejevederlaget, er selvstændigt erhvervsdrivende, skal vedkommendes give samtykke til, at kommunen kan hente årsopgørelse i E-indkomst.

Samtykke kan gives her. (Åbner i separat vindue).