Info

I denne løsning kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af Barnets lov § 86 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af Barnets lov (nyt vindue)