Info

Du skal som virksomhed/uddannelsesinstitution anvende denne anmodning i forbindelse med udbetaling af tilskud til en mentorfunktion samt til udbetaling af uddannelsesudgifter for mentoren, som er bevilget af jobcenteret.

Selve ansøgningen sker i denne selvebetjeningsløsning: Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion (nyt vindue)

Inden jobcenteret kan udbetale tilskuddet, skal du som virksomhed/uddannelsesinstitution
redegøre for eventuelle afvigelser i forhold til bevillingen. Jobcenteret vurderer herefter, om disse afvigelser kan ligge inden for den aktuelle bevilling, om der skal laves en ny bevilling, eller om der ikke kan ydes tilskud til disse afvigelser inden for mentorordningen. Hvis der er tvivl om, hvor betydelige afvigelserne er, kan virksomheden kontakte jobcenteret for en afklaring. Der kan ikke ydes tilskud til flere timer, end der er bevilget tilskud til.

Bilag

Hvis der er bevilget uddannelse for mentoren, skal der vedlægges dokumentation for køb af uddannelse. Redegørelse for mentorfunktionens forløb kan uddybes og suppleres med bilag.