Info

Du skal anvende denne formular, når du som dansk statsborger vil erklære at dit pas er bortkommet, samt anmode om udstedelsen af et nyt pas.

Du kan sende erklæringen elektronisk, men tilhører det bortkomne pas et barn under 18 år, hvor der er delt forældremyndighed, kræver udstedelsen af et nyt pas underskrift fra begge indehavere af forældremyndigheden.

Lovtekst

Du kan læse mere i Uddrag af straffeloven og vejledning (nyt vindue)