Info

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning i forbindelse med din ansøgning om medfinansiering af projekter.

Behandling af projektansøgninger sker løbende efter først-til-mølle-princippet

Lovtekst

Du kan læse mere i Vejledning til ansøgning om medfinansiering af projekter (nyt vindue)

Bilag

Uddybende beskrivelse af ide og formål, samt budget og oplysninger om deltagerbetaling kan vedhæftes som bilag